Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Akloma Tinnitus är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Produkten har en medicinteknisk registrering, klass 1.

Sensoris verksamhetsbeskrivning som utgör memorandum för listningen finns här som en pdf: Sensori_NGM_160108.pdf

Sensori AB är baserat i Stockholm. Aktien (SORI MTF, SE0007730510) är idag listad på NGM Nordic MTF.